{"post_id":608,"title":"Porte Ouverte CIS Mensdorf \/ Amicale vum CIS Menster","content":"No laanger Paus, freet d'Amicale vum CIS Menster sech fir endlech nees e klengt Fest organis\u00e9ieren ze k\u00ebnnen: d\u00ebst mat der traditioneller\u00a0 \"Porte Ouverte\", d\u00e9i mir hoffentlech eng leschte K\u00e9ier \"ausserhalb\" vun eisen neie Gebailechkeeten feiere k\u00ebnnen.\r\n\r\nSonndes, de 25.07.21 ab 11.00 Auer zu Rued-Sir am Schoulhaff vun der Precoce beim Syrkus. Den Event g\u00ebtt \u00ebnnert de Reegele vum CovidCheck ofgehalen. Aktuell Informatiounen dozou fannt dir op eisem Facebook-Event\r\n\r\n\r\nFreet iech op:\r\n\r\n \teis traditionell hausmaacher Gromperekichelcher a Gromperenzalot mat waarme Wippercher\r\n \tSpezialit\u00e9iten vum Grill a Fritten\r\n \tGegrillte Maiskolwen mat Kraiderbotter\r\n \tEisekuchen mat oder ouni \u00cbmger\u00e9its\r\n \tHausmaacher Sangria a vill aner bel\u00e9iften Aperitiffer\r\n \tAllerlee Softdrinks, Kaffi an Digestif\r\n\r\nDonieft stellt de CIS Mensdorf seng Asazgefierer aus an inform\u00e9iert iech iwwer d'Jugendpompjee\u00ebn an de Volontariat am CGDIS.\r\nFir d'Kanneranimatioun suergt den 'Duerfbutt\u00e9ck & Duerftreff - Beim Lis', deen sech e flotte Bastelatelier afale gelooss huet.\r\n","featured_image":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Flyer-A5-564x800.jpg","gallery":[{"img":{"ID":606,"id":606,"title":"IMG_1014","filename":"IMG_1014.jpg","filesize":268182,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1014.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/porte-ouverte-cis-mensdorf-amicale-vum-cis-menster\/img_1014\/","alt":"","author":"3","description":"","caption":"","name":"img_1014","status":"inherit","uploaded_to":608,"date":"2021-07-13 17:53:00","modified":"2021-07-13 18:04:05","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":1434,"height":795,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1014-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1014-300x166.jpg","medium-width":300,"medium-height":166,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1014-768x426.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":426,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1014-1024x568.jpg","large-width":840,"large-height":466,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1014.jpg","1536x1536-width":1434,"1536x1536-height":795,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1014.jpg","2048x2048-width":1434,"2048x2048-height":795,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1014-250x139.jpg","_thumb-width":250,"_thumb-height":139,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1014-500x277.jpg","_medium-width":500,"_medium-height":277,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1014-800x444.jpg","_large-width":800,"_large-height":444,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1014-1200x665.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":665}}},{"img":{"ID":605,"id":605,"title":"IMG_1015","filename":"IMG_1015.jpg","filesize":68403,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1015.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/porte-ouverte-cis-mensdorf-amicale-vum-cis-menster\/img_1015\/","alt":"","author":"3","description":"","caption":"","name":"img_1015","status":"inherit","uploaded_to":608,"date":"2021-07-13 17:53:00","modified":"2021-07-13 18:04:05","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":891,"height":866,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1015-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1015-300x292.jpg","medium-width":300,"medium-height":292,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1015-768x746.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":746,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1015.jpg","large-width":840,"large-height":816,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1015.jpg","1536x1536-width":891,"1536x1536-height":866,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1015.jpg","2048x2048-width":891,"2048x2048-height":866,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1015-250x243.jpg","_thumb-width":250,"_thumb-height":243,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1015-500x486.jpg","_medium-width":500,"_medium-height":486,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1015-800x778.jpg","_large-width":800,"_large-height":778,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/IMG_1015.jpg","post-thumbnail-width":891,"post-thumbnail-height":866}}}],"parent_hash":null,"page_hash":"","slug":"porte-ouverte-cis-mensdorf-amicale-vum-cis-menster","date_add":1626206759,"date_updt":1626207022,"orderindex":0}

Porte Ouverte CIS Mensdorf / Amicale vum CIS Menster

13 Juli 2021


No laanger Paus, freet d'Amicale vum CIS Menster sech fir endlech nees e klengt Fest organiséieren ze kënnen: dëst mat der traditioneller  "Porte Ouverte", déi mir hoffentlech eng leschte Kéier "ausserhalb" vun eisen neie Gebailechkeeten feiere kënnen.


Sonndes, de 25.07.21 ab 11.00 Auer zu Rued-Sir am Schoulhaff vun der Precoce beim Syrkus. Den Event gëtt ënnert de Reegele vum CovidCheck ofgehalen. Aktuell Informatiounen dozou fannt dir op eisem Facebook-EventFreet iech op:

  • eis traditionell hausmaacher Gromperekichelcher a Gromperenzalot mat waarme Wippercher

  • Spezialitéiten vum Grill a Fritten

  • Gegrillte Maiskolwen mat Kraiderbotter

  • Eisekuchen mat oder ouni Ëmgeréits

  • Hausmaacher Sangria a vill aner beléiften Aperitiffer

  • Allerlee Softdrinks, Kaffi an Digestif


Donieft stellt de CIS Mensdorf seng Asazgefierer aus an informéiert iech iwwer d'Jugendpompjeeën an de Volontariat am CGDIS.

Fir d'Kanneranimatioun suergt den 'Duerfbuttéck & Duerftreff - Beim Lis', deen sech e flotte Bastelatelier afale gelooss huet.

zurück