{"post_id":608,"title":"Opening Days vum CIS Mensdorf – 18. an 19. Juni 2022","content":"Den 18. an 19. Juni ass et esou w\u00e4it: grouss Aweihungsfeier vun der neier Pompjeeskas\u00e4r vum CIS Mensdorf op der Rouduecht, organis\u00e9iert vun der Amicale vum CIS\r\nDe Programm am Iwwerbl\u00e9ck:\r\n\r\n \t18. Juni (ab 14h00): Bodykicker-Tournoi fir Pompjeesekippen\r\n \t18. Juni (ab 20h00): grouss Opening-Party mat DJ am Zelt\r\n \t19. Juni (ab 11h00): traditionell Porte Ouverte mat Grillfest an Animatioun de ganzen Dag\r\n\r\n \r\nDe Programm am Detail:\r\nSAMSCHDES, 18.06.\r\nBodykicker-Tournoi\r\n\r\n \t14 Ekippen vun 5-8 Leit (1 Goalkipp + 4 Feldspiller + max. 3 Ersatzspiller), Mindestalter: 16 Joer\r\n \tStart: 14h00 \/ Finall: 20h00\r\n \tWichteg: Et k\u00ebnnen n\u00ebmmen Ekippen vun aneren Pompjeescorpsen deelhuelen.\r\n \tUmeldung: info@cism.lu\r\n\r\nOpening-Party\r\n\r\n \tUschl\u00e9issend: Mega Party am groussen Zelt\r\n \tSt\u00ebmmung garant\u00e9iert \/ Special Drinks \/ DJ\r\n \tStart: 20h00\r\n \tEntr\u00e9e: 5\u20ac (gratis fir d\u2019Ekippen)\r\n\r\nSONNDES, 19.06.\r\nPorte Ouverte\r\nProgramm:\r\n\r\nGef\u00e9iert Visitten duerch den neie Pompjeesbau \/ Ausstellung vun eisem Material an de Gefierer \/ Virf\u00e9ierung vun eise Jugendpompjee\u00ebn (14h00) \/ Kanneranimatioun a Sprangschlass \/ Concert-Ap\u00e9ro vun der Menster Mus\u00e9k (11h30) a Concert am Nom\u00ebtteg vun der Ouljer Mus\u00e9k (14h30)\r\n\r\nIessen & Gedr\u00e9nks:\r\n\r\n2 verschidde Platen op Reservatioun:\r\nMenu A: Waarm Ham mat gebootschte Gromperen (18,00\u20ac)\r\nMenu B: Roud Rommel-Kn\u00f6del Botter-Salbei-Zooss (17,00\u20ac)\r\n+ Zalotevariatiounen\r\n+ Taart\r\nReservatiounen bis sp\u00e9itstens den 10.06. iwwer: info@cism.lu oder 621 317 701 (MO-FR 18h-19h)\r\n\r\nGegrills a Fritten\r\n\r\nGlacen an Taart\r\n\r\nComptoir a Kaffisstuff","featured_image":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/CISMenster_FBCover-800x418.png","gallery":[{"img":{"ID":610,"id":610,"title":"CISMenster_FlyerA5_v1","filename":"CISMenster_FlyerA5_v1-scaled.jpg","filesize":568050,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/CISMenster_FlyerA5_v1-scaled.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/opening-days-vum-cis-mensdorf-18-an-19-juni-2022\/cismenster_flyera5_v1\/","alt":"","author":"1","description":"","caption":"","name":"cismenster_flyera5_v1","status":"inherit","uploaded_to":608,"date":"2023-02-01 18:10:16","modified":"2023-02-01 18:10:16","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":1804,"height":2560,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/CISMenster_FlyerA5_v1-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/CISMenster_FlyerA5_v1-211x300.jpg","medium-width":211,"medium-height":300,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/CISMenster_FlyerA5_v1-768x1090.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":1090,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/CISMenster_FlyerA5_v1-722x1024.jpg","large-width":722,"large-height":1024,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/CISMenster_FlyerA5_v1-1082x1536.jpg","1536x1536-width":1082,"1536x1536-height":1536,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/CISMenster_FlyerA5_v1-1443x2048.jpg","2048x2048-width":1443,"2048x2048-height":2048,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/CISMenster_FlyerA5_v1-176x250.jpg","_thumb-width":176,"_thumb-height":250,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/CISMenster_FlyerA5_v1-352x500.jpg","_medium-width":352,"_medium-height":500,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/CISMenster_FlyerA5_v1-564x800.jpg","_large-width":564,"_large-height":800,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/CISMenster_FlyerA5_v1-1200x1703.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":1703}}},{"img":{"ID":611,"id":611,"title":"Opening-Days-Flyer-A5_S2","filename":"Opening-Days-Flyer-A5_S2.jpg","filesize":249273,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Opening-Days-Flyer-A5_S2.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/opening-days-vum-cis-mensdorf-18-an-19-juni-2022\/opening-days-flyer-a5_s2\/","alt":"","author":"1","description":"","caption":"","name":"opening-days-flyer-a5_s2","status":"inherit","uploaded_to":608,"date":"2023-02-01 18:10:25","modified":"2023-02-01 18:10:25","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":1414,"height":2000,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Opening-Days-Flyer-A5_S2-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Opening-Days-Flyer-A5_S2-212x300.jpg","medium-width":212,"medium-height":300,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Opening-Days-Flyer-A5_S2-768x1086.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":1086,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Opening-Days-Flyer-A5_S2-724x1024.jpg","large-width":724,"large-height":1024,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Opening-Days-Flyer-A5_S2-1086x1536.jpg","1536x1536-width":1086,"1536x1536-height":1536,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Opening-Days-Flyer-A5_S2.jpg","2048x2048-width":1414,"2048x2048-height":2000,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Opening-Days-Flyer-A5_S2-177x250.jpg","_thumb-width":177,"_thumb-height":250,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Opening-Days-Flyer-A5_S2-354x500.jpg","_medium-width":354,"_medium-height":500,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Opening-Days-Flyer-A5_S2-566x800.jpg","_large-width":566,"_large-height":800,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Opening-Days-Flyer-A5_S2-1200x1697.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":1697}}},{"img":{"ID":612,"id":612,"title":"1","filename":"1.png","filesize":142221,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/1.png","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/opening-days-vum-cis-mensdorf-18-an-19-juni-2022\/1-8\/","alt":"","author":"1","description":"","caption":"","name":"1-8","status":"inherit","uploaded_to":608,"date":"2023-02-01 18:10:33","modified":"2023-02-01 18:10:33","menu_order":0,"mime_type":"image\/png","type":"image","subtype":"png","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":1090,"height":647,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/1-150x150.png","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/1-300x178.png","medium-width":300,"medium-height":178,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/1-768x456.png","medium_large-width":768,"medium_large-height":456,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/1-1024x608.png","large-width":840,"large-height":499,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/1.png","1536x1536-width":1090,"1536x1536-height":647,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/1.png","2048x2048-width":1090,"2048x2048-height":647,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/1-250x148.png","_thumb-width":250,"_thumb-height":148,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/1-500x297.png","_medium-width":500,"_medium-height":297,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/1-800x475.png","_large-width":800,"_large-height":475,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/1.png","post-thumbnail-width":1090,"post-thumbnail-height":647}}}],"parent_hash":null,"page_hash":"","slug":"opening-days-vum-cis-mensdorf-18-an-19-juni-2022","date_add":1675278638,"date_updt":1675278638,"orderindex":0}

Opening Days vum CIS Mensdorf – 18. an 19. Juni 2022

01 Februar 2023


Den 18. an 19. Juni ass et esou wäit: grouss Aweihungsfeier vun der neier Pompjeeskasär vum CIS Mensdorf op der Rouduecht, organiséiert vun der Amicale vum CIS


De Programm am Iwwerbléck: • 18. Juni (ab 14h00): Bodykicker-Tournoi fir Pompjeesekippen

 • 18. Juni (ab 20h00): grouss Opening-Party mat DJ am Zelt

 • 19. Juni (ab 11h00): traditionell Porte Ouverte mat Grillfest an Animatioun de ganzen Dag


 

De Programm am Detail:


SAMSCHDES, 18.06.


Bodykicker-Tournoi


 • 14 Ekippen vun 5-8 Leit (1 Goalkipp + 4 Feldspiller + max. 3 Ersatzspiller), Mindestalter: 16 Joer

 • Start: 14h00 / Finall: 20h00

 • Wichteg: Et kënnen nëmmen Ekippen vun aneren Pompjeescorpsen deelhuelen.

 • Umeldung: info@cism.lu


Opening-Party


 • Uschléissend: Mega Party am groussen Zelt

 • Stëmmung garantéiert / Special Drinks / DJ

 • Start: 20h00

 • Entrée: 5€ (gratis fir d’Ekippen)


SONNDES, 19.06.


Porte Ouverte

Programm:

Geféiert Visitten duerch den neie Pompjeesbau / Ausstellung vun eisem Material an de Gefierer / Virféierung vun eise Jugendpompjeeën (14h00) / Kanneranimatioun a Sprangschlass / Concert-Apéro vun der Menster Musék (11h30) a Concert am Nomëtteg vun der Ouljer Musék (14h30)

Iessen & Gedrénks:

2 verschidde Platen op Reservatioun:
Menu A: Waarm Ham mat gebootschte Gromperen (18,00€)
Menu B: Roud Rommel-Knödel Botter-Salbei-Zooss (17,00€)
+ Zalotevariatiounen
+ Taart
Reservatiounen bis spéitstens den 10.06. iwwer: info@cism.lu oder 621 317 701 (MO-FR 18h-19h)


Gegrills a Fritten

Glacen an Taart

Comptoir a Kaffisstuff

zurück