{"post_id":153,"title":"Porte Ouverte vum CISM","content":"Menster Pompjee\u00ebn invit\u00e9ieren op hir Porte Ouverte\r\n Sonndes, den 30. Juli zu Rued-Sir am Syrkus.\r\n\r\nDir kritt eis Gefierer a Material virgestallt.\r\nDir erhaalt Informatiounen ronder\u00ebm de Rettungsd\u00e9ngscht,\r\ne Feierl\u00e4schtraining steet Iech och zur Verf\u00fcgung.\r\n\r\nUm 14.00 Auer weisen Iech eis Jugendpompjee\u00ebn wei se schaffen.\r\nUm 15.00 Auer g\u00ebtt vun der Rescue Ekipp vum CIS Jongl\u00ebnster eng \u00dcbung ofgehal.\r\n\r\nVu Wirschtercher mat Gromperenzalot bis Allerlee vum Grill a villes mei, k\u00ebnnt dir Iech vun moies 11.00 un vun eis zerw\u00e9ieren loossen.\r\n\r\nAusserdeem ass deen Dag d'Police Grand-Ducale vu Rued-Sir mat engem Informatiounsstand vertrueden.\r\n\r\nMir free\u00ebn eis Iech op eiser Porte Ouverte begr\u00e9issen ze kennen.\r\n\r\nFotoen: Eric Di Millo \/ Rescue Ekipp CISJU","featured_image":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Flyer-800x564.jpg","gallery":[{"img":{"ID":156,"id":156,"title":"19466317_1606626759347633_3130237822591532271_o","filename":"19466317_1606626759347633_3130237822591532271_o.jpg","filesize":270109,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19466317_1606626759347633_3130237822591532271_o.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/porte-ouverte-vum-cism\/19466317_1606626759347633_3130237822591532271_o\/","alt":"","author":"3","description":"","caption":"","name":"19466317_1606626759347633_3130237822591532271_o","status":"inherit","uploaded_to":153,"date":"2017-07-10 09:20:20","modified":"2017-07-10 09:20:20","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":2048,"height":1365,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19466317_1606626759347633_3130237822591532271_o-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19466317_1606626759347633_3130237822591532271_o-300x200.jpg","medium-width":300,"medium-height":200,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19466317_1606626759347633_3130237822591532271_o-768x512.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":512,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19466317_1606626759347633_3130237822591532271_o-1024x683.jpg","large-width":840,"large-height":560,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19466317_1606626759347633_3130237822591532271_o.jpg","1536x1536-width":1536,"1536x1536-height":1024,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19466317_1606626759347633_3130237822591532271_o.jpg","2048x2048-width":2048,"2048x2048-height":1365,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19466317_1606626759347633_3130237822591532271_o-250x167.jpg","_thumb-width":250,"_thumb-height":167,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19466317_1606626759347633_3130237822591532271_o-500x333.jpg","_medium-width":500,"_medium-height":333,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19466317_1606626759347633_3130237822591532271_o-800x533.jpg","_large-width":800,"_large-height":533,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19466317_1606626759347633_3130237822591532271_o-1200x800.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":800}}},{"img":{"ID":155,"id":155,"title":"19942868_1606626139347695_7457764709875061195_o","filename":"19942868_1606626139347695_7457764709875061195_o.jpg","filesize":304970,"url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19942868_1606626139347695_7457764709875061195_o.jpg","link":"http:\/\/cism.lu\/news\/porte-ouverte-vum-cism\/19942868_1606626139347695_7457764709875061195_o\/","alt":"","author":"3","description":"","caption":"","name":"19942868_1606626139347695_7457764709875061195_o","status":"inherit","uploaded_to":153,"date":"2017-07-10 09:20:19","modified":"2017-07-10 09:20:19","menu_order":0,"mime_type":"image\/jpeg","type":"image","subtype":"jpeg","icon":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-includes\/images\/media\/default.png","width":2048,"height":1365,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19942868_1606626139347695_7457764709875061195_o-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19942868_1606626139347695_7457764709875061195_o-300x200.jpg","medium-width":300,"medium-height":200,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19942868_1606626139347695_7457764709875061195_o-768x512.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":512,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19942868_1606626139347695_7457764709875061195_o-1024x683.jpg","large-width":840,"large-height":560,"1536x1536":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19942868_1606626139347695_7457764709875061195_o.jpg","1536x1536-width":1536,"1536x1536-height":1024,"2048x2048":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19942868_1606626139347695_7457764709875061195_o.jpg","2048x2048-width":2048,"2048x2048-height":1365,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19942868_1606626139347695_7457764709875061195_o-250x167.jpg","_thumb-width":250,"_thumb-height":167,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19942868_1606626139347695_7457764709875061195_o-500x333.jpg","_medium-width":500,"_medium-height":333,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19942868_1606626139347695_7457764709875061195_o-800x533.jpg","_large-width":800,"_large-height":533,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/19942868_1606626139347695_7457764709875061195_o-1200x800.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":800}}}],"parent_hash":null,"page_hash":"","slug":"porte-ouverte-vum-cism","date_add":1499685732,"date_updt":1499686157,"orderindex":0}

Porte Ouverte vum CISM

10 Juli 2017


Menster Pompjeeën invitéieren op hir Porte Ouverte
Sonndes, den 30. Juli zu Rued-Sir am Syrkus.

Dir kritt eis Gefierer a Material virgestallt.
Dir erhaalt Informatiounen ronderëm de Rettungsdéngscht,
e Feierläschtraining steet Iech och zur Verfügung.

Um 14.00 Auer weisen Iech eis Jugendpompjeeën wei se schaffen.
Um 15.00 Auer gëtt vun der Rescue Ekipp vum CIS Jonglënster eng Übung ofgehal.

Vu Wirschtercher mat Gromperenzalot bis Allerlee vum Grill a villes mei, kënnt dir Iech vun moies 11.00 un vun eis zerwéieren loossen.

Ausserdeem ass deen Dag d'Police Grand-Ducale vu Rued-Sir mat engem Informatiounsstand vertrueden.

Mir freeën eis Iech op eiser Porte Ouverte begréissen ze kennen.

Fotoen: Eric Di Millo / Rescue Ekipp CISJU

zurück