{"post_id":331,"title":"Virstellung vun der VW Amarok","content":"Leschten D\u00ebnschden\u00a0gouf der Gemeng Betzder dat neit Asazgefier vun de Pompjee\u00ebn Menster virgestallt. Et handelt sech em eng VW Amarok d\u00e9i an \u00e9ischter\u00a0Linn fir de First Responder D\u00e9ngscht an der Gemeng geduecht ass. Equip\u00e9iert\u00a0ass d'Amarok mat engem groussen \u00c9ischt H\u00ebllef\u00a0Rucksak, engem Defibrillator, engem \u00c9ischt H\u00ebllef\u00a0Koffer speziell fir Pediatresch As\u00e4tz a Sauerstoff. Virdeel vun d\u00ebsem\u00a0Gefier ass och d\u00e9i\u00a0grouss Transportfl\u00e4ch, wou am Noutfall eng verletzten Persoun aus schwieregem Terrain\u00a0bei eng Ambulanz k\u00e9int gefouert ginn oder Pompjeesmaterial wei z.B. gebrauchte Schl\u00e4ich no engem Asaz propper verstauen.\r\n\r\nDe Buergermeeschter Jean-Fran\u00e7ois Wirtz mat sengem Sch\u00e4ffen\u00a0Reinhold (Holdy) Dahlem hunn sech den Asazwon ganz genee ugekuckt.\r\n\r\nDe CISM seet op d\u00ebser\u00a0Plaz nach eng k\u00e9ier\u00a0dem Buergermeeschter, dem Sch\u00e4ffen- a Gemengerot\u00a0e grousse Merci fir d'Realisatioun\u00a0vun d\u00ebsem\u00a0Asazgefier, deen d'Pompjee\u00ebn w\u00e4erten\u00a0an \u00c9ieren halen\u00a0an deen beschtm\u00e9iglechen D\u00e9ngscht\u00a0beim Bierger aus der Gemeng Betzder garant\u00e9ieren.\r\n\r\nOffiziell g\u00ebtt\u00a0d'Asazgefier Freides, den 17. August 2018 um 17.30 Auer zesummen mam LFA vum CISM am Haff vun der Gemeng Betzder ageweit, wou jiddereen\u00a0h\u00e4erzlech invit\u00e9iert ass.\r\n\r\nE spezielle Merci geet un den Holdy, deen esou fein war an direkt den Ueleg kontroll\u00e9iert huet - Et ass alles an der Rei!","featured_image":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-43-53-800x600.jpg","gallery":[{"img":{"id":332,"alt":"","title":"Foto 03.07.18, 17 39 50","caption":"","description":"","mime_type":"image\/jpeg","url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-50.jpg","width":4032,"height":3024,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-50-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-50-300x225.jpg","medium-width":300,"medium-height":225,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-50-768x576.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":576,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-50-1024x768.jpg","large-width":840,"large-height":630,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-50-250x188.jpg","_thumb-width":250,"_thumb-height":188,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-50-500x375.jpg","_medium-width":500,"_medium-height":375,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-50-800x600.jpg","_large-width":800,"_large-height":600,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-50-1200x900.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":900}}},{"img":{"id":333,"alt":"","title":"Foto 03.07.18, 17 40 42","caption":"","description":"","mime_type":"image\/jpeg","url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-40-42.jpg","width":4032,"height":3024,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-40-42-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-40-42-300x225.jpg","medium-width":300,"medium-height":225,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-40-42-768x576.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":576,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-40-42-1024x768.jpg","large-width":840,"large-height":630,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-40-42-250x188.jpg","_thumb-width":250,"_thumb-height":188,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-40-42-500x375.jpg","_medium-width":500,"_medium-height":375,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-40-42-800x600.jpg","_large-width":800,"_large-height":600,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-40-42-1200x900.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":900}}},{"img":{"id":336,"alt":"","title":"Foto 03.07.18, 17 39 15","caption":"","description":"","mime_type":"image\/jpeg","url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-15.jpg","width":4032,"height":3024,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-15-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-15-300x225.jpg","medium-width":300,"medium-height":225,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-15-768x576.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":576,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-15-1024x768.jpg","large-width":840,"large-height":630,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-15-250x188.jpg","_thumb-width":250,"_thumb-height":188,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-15-500x375.jpg","_medium-width":500,"_medium-height":375,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-15-800x600.jpg","_large-width":800,"_large-height":600,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-15-1200x900.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":900}}},{"img":{"id":337,"alt":"","title":"Foto 03.07.18, 17 41 52","caption":"","description":"","mime_type":"image\/jpeg","url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-41-52.jpg","width":3024,"height":4032,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-41-52-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-41-52-225x300.jpg","medium-width":225,"medium-height":300,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-41-52-768x1024.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":1024,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-41-52-768x1024.jpg","large-width":768,"large-height":1024,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-41-52-188x250.jpg","_thumb-width":188,"_thumb-height":250,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-41-52-375x500.jpg","_medium-width":375,"_medium-height":500,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-41-52-600x800.jpg","_large-width":600,"_large-height":800,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-41-52-1200x1600.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":1600}}},{"img":{"id":334,"alt":"","title":"Foto 03.07.18, 17 39 30","caption":"","description":"","mime_type":"image\/jpeg","url":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-30.jpg","width":3024,"height":4032,"sizes":{"thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-30-150x150.jpg","thumbnail-width":150,"thumbnail-height":150,"medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-30-225x300.jpg","medium-width":225,"medium-height":300,"medium_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-30-768x1024.jpg","medium_large-width":768,"medium_large-height":1024,"large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-30-768x1024.jpg","large-width":768,"large-height":1024,"_thumb":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-30-188x250.jpg","_thumb-width":188,"_thumb-height":250,"_medium":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-30-375x500.jpg","_medium-width":375,"_medium-height":500,"_large":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-30-600x800.jpg","_large-width":600,"_large-height":800,"post-thumbnail":"http:\/\/cism.lu\/admin\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/Foto-03.07.18-17-39-30-1200x1600.jpg","post-thumbnail-width":1200,"post-thumbnail-height":1600}}}],"parent_hash":null,"page_hash":"","slug":"virstellung-vun-der-vw-amarok","date_add":1530787609,"date_updt":1530787729,"orderindex":0}

Virstellung vun der VW Amarok

05 Juli 2018


Leschten Dënschden gouf der Gemeng Betzder dat neit Asazgefier vun de Pompjeeën Menster virgestallt. Et handelt sech em eng VW Amarok déi an éischter Linn fir de First Responder Déngscht an der Gemeng geduecht ass. Equipéiert ass d'Amarok mat engem groussen Éischt Hëllef Rucksak, engem Defibrillator, engem Éischt Hëllef Koffer speziell fir Pediatresch Asätz a Sauerstoff. Virdeel vun dësem Gefier ass och déi grouss Transportfläch, wou am Noutfall eng verletzten Persoun aus schwieregem Terrain bei eng Ambulanz kéint gefouert ginn oder Pompjeesmaterial wei z.B. gebrauchte Schläich no engem Asaz propper verstauen.

De Buergermeeschter Jean-François Wirtz mat sengem Schäffen Reinhold (Holdy) Dahlem hunn sech den Asazwon ganz genee ugekuckt.

De CISM seet op dëser Plaz nach eng kéier dem Buergermeeschter, dem Schäffen- a Gemengerot e grousse Merci fir d'Realisatioun vun dësem Asazgefier, deen d'Pompjeeën wäerten an Éieren halen an deen beschtméiglechen Déngscht beim Bierger aus der Gemeng Betzder garantéieren.

Offiziell gëtt d'Asazgefier Freides, den 17. August 2018 um 17.30 Auer zesummen mam LFA vum CISM am Haff vun der Gemeng Betzder ageweit, wou jiddereen häerzlech invitéiert ass.

E spezielle Merci geet un den Holdy, deen esou fein war an direkt den Ueleg kontrolléiert huet - Et ass alles an der Rei!

zurück